נוב

נוב מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3476 מקורות עבור נוב. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ישעיהו פרק נז

 רוּחַ שְׁפָלִים וּלְהַחֲיוֹת לֵב נִדְכָּאִים:(טז) כִּי לֹא לְעוֹלָם אָרִיב וְלֹא לָנֶצַח אֶקְּצוֹף כִּי רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עָשִׂיתִי:(יז) בַּעֲוֹן בִּצְעוֹ קָצַפְתִּי וְאַכֵּהוּ הַסְתֵּר וְאֶקְצֹף וַיֵּלֶךְ שׁוֹבָב בְּדֶרֶךְ לִבּוֹ:(יח) דְּרָכָיו רָאִיתִי וְאֶרְפָּאֵהוּ וְאַנְחֵהוּ וַאֲשַׁלֵּם נִחֻמִים לוֹ וְלַאֲבֵלָיו:(יט) בּוֹרֵא נוב נִיב שְׂפָתָיִם שָׁלוֹם שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב אָמַר יְקֹוָק וּרְפָאתִיו:(כ) וְהָרְשָׁעִים כַּיָּם נִגְרָשׁ כִּי הַשְׁקֵט לֹא יוּכָל וַיִּגְרְשׁוּ מֵימָיו רֶפֶשׁ וָטִיט:(כא) אֵין שָׁלוֹם אָמַר אֱלֹהַי לָרְשָׁעִים: ס

2

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק ב

 שמגיע לבין שתי הפרכות המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים וביניהן אמה זהו מקום הדביר שעשה שלמה ר' יוסה או' לא היה שם אלא פרכת אחת שנ' והבדילה הפרכת לכם וגו' אמרו לו מה ת"ל בין הקדש ובין קודש הקדשים אמ' להם בין קדש העליון לקדש התחתון דבר אחר בין נוב לגבעון לשילה לבית עולמים הלכה יגהחיצונה פרופה מן הדרום והפנימית מן הצפון מהלך ביניהן עד שהגיע לצפון הגיע לצפון הפך פניו לדרום מהלך לשמאלו עם הפרכת עד שמגיע לארון הגיע לארון ודחף את הפרכת במתניו ונתן המחתה בין שני הבדים וצבר את הקטרת על גבי גחלים ונתמלא הבית

3

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ז

 אולי, אושר, ארוצם; בעוני, בור, בהלכותם, ברזות; גול; דהוא; הוצא, החרסות, הכעסוני, הלחות, המבוא, הבצור, הושר, התעוף, הנתונים, החפשות דדברי, המבונים; וילונו, ושחצומה, ונוף, וסוס, ואלול, ותרמות, ואתוקיהא, ותולון, ויזואל, והכונו; חוקך; יצוע, יעואל, יעור, יחואל, יעבור, יגועון, יכסומו, יכשולו; לרוב, לשור, לוש, למשוסה, לדוגים, לסוג, למענותם; מנוית, מופעת; נטוות, נוב, נובי, נפושסים; שום; עשוות, עופי, ענוי, עפרון, עתודים תיניינה; צעוריהם, צעוריה, צפועי.

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק י

 היה באו ישראל ושאלו את דוד לחם הפנים מהו שידחה את השבת אמר להם סידורו דוחה את השבת לא לישתו ולא עריכתו דוחין את השבת. והיה שם דואג ואמר מי הוא זה שבא להורות לפניי אמרו לו דוד בן ישי הוא. מיד הלך ונתן עצה לשאול מלך ישראל להמית את נוב עיר הכהנים הדא היא דכתיב [שמואל א כב יז] ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו סובו והמיתו את כהני ה' כי גם ידם עם דוד וגו' עד [דף נב עמוד ב] ולא גלו את אזניו מי היו. א"ר שמואל בר רב יצחק אבנר ועמשא היו. אמרו ליה כלום אית לך

5

ספרא אחרי מות פרשה ד תחילת פרק ו

 ספרא אחרי מות פרשה ד תחילת פרק ו(א) המדברה המדבר במדבר, לרבות מדבר נוב וגבעון, שילה ובית עולמים.(ב) ובא אהרן אל אהל מועד כל הפרשה כולה אמורה על הסדר חוץ מן הפסוק הזה, ובא אהרן אל אהל מועד, ולמה בא כדי להוציא את הכף ואת המחתה.(ג) אמר רבי יהודה מנין שחמש טבילות ועשרה קידושים טבל ומקדש בו ביום תלמוד לומר ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו, מלמד שחמש טבילות ועשרה קידושים טובל ומקדש בו ביום.(ד) רבי אומר וכי מכאן

6

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נד

 בלי רצוני, חייך שאני משהה בשמחת בניך ז' דורות, אתה נתת לו ז' כבשות בלי רצוני חייך כנגד כן הורגים מבניך שבעה צדיקים ואלו הן, חפני, ופנחס, ושמשון, ושאול וג' בניו, אתה נתת לו ז' כבשות בלי רצוני, כנגד כן בניו מחריבין מבניך ז' משכנות ואלו הן, אוהל מועד וגלגל, נוב, וגבעון, ושילה, ובית עולמים תרין, אתה נתת לו ז' כבשות בלי רצוני כנגד כן ארוני חוזר בשדה פלשתים ז' חדשים הה"ד (תהלים עח) ויתן לשבי עזו זה ארון ברית, וכתיב (ש"א =שמואל א'= ו) ויהי ארון ה' בשדה פלשתים ז' חדשים, ותפארתו ביד צר, אלו בגדי כהונה כמה דאת

7

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כב

 טרף אדם אכל (משלי א) כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח (יואל ד) מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם (שמואל ב כא) ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו ואשר דמה לנו נשמדנו מהתיצב בכל וגו' וכי הוא הרגן או דמה להן אלא על ידי שהחריב נוב עיר הכהנים שהיתה מספקת להם מזונות מעלה עליו הכתוב כאלו הרגן, ור"ל הוה מסרס קרייא מכה איש שוחט השור עורף כלב זובח השה דם חזיר מעלה מנחה מברך און מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם, ר"א שאל את רבי חנינא ואית דאמרי רבי חנינא שאל את ר' אליעזר ואפשר

8

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כו

 לשאול להתפייס בדוד ולא הניחו אבנר שאמר לו דוד (שם /שמואל א'/ כד) ואבי ראה גם ראה א"ל מה את בעי מן גלגוי דידך בסירה הועדה כד אתון למעגל אמר לו הלא תענה אבנר בכנף אמרת בסירה הועדה חנית וצפחית בסירה הועדו וי"א ע"י שהיה ספק בידו למחות בשאול על נוב ולא מיחה.ג א"ר תנחום ב"ר חנילאי ב' פרשיות הכתיב לנו משה בתורה והן טהורות וע"י מי נתנו ע"י שבטו של לוי שכתוב בו (תהלים יב) כסף צרוף בעליל לארץ וכתיב (מלאכי ג) וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם ואיזו זה פרה אדומה ופרשת המת.

9

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אחרי מות פרשה כב

 לטרף טרף כאדם אכל (יחזקאל יט, ו). כן ארחות כל בצע בצע כנפש בעליו יקח (משלי א, יט). מחמס בני יהודה כאשר שפכו דם נקי (יואל ד, יט). ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו (ש"ב =שמואל ב'= כא, ה), וכי הוא הרגן או דימה להן, אלא על ידי שהחריב את נוב עיר הכהנים שהייתה מספקת להן מזונות מעלה עליהן הכתוב כילו /כאילו/ הוא הרגן. ר' שמעון בן לקיש מסרס קריא, מכה איש שוחט השור, עורף כלב זובח השה, דם חזיר מעלה מנחה, מברך און מזכיר לבונה, גם המה בחרו בדרכיהם (עיין ישעיה סו, ג). ר' לעזר שאל את ר' חנינה,

10

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כו

 כנף מעילך בידי (ש"א =שמואל א'= כד, יא). אמ' ליה אבנר מה את בעי מן גלגוי דדין, בסירה הוערת, וכיון דאתון למעגל אמ' ליה הלא תענה אבנר (שם /שמואל א'/ כו, יד), בכנף אמרת בסירה הוערת, חנית וצפחת בסירה הוערו. ויש אומ' על ידי שהיה ספק בידו למחות בשאול על נוב עיר הכהנים ולא מיחה.[ג] אמ' ר' תנחום בר חנילאי שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה והן טהורות, ועל ידי מי נתנו על ידי שבטו שללוי שכת' בו כסף צרוף בעליל לארץ (תהלים יב, ז), וכת' וטהר את בני לוי וגו' (מלאכי ג, ג). ואי זו זו, זו פרה

1234567891011121314151617181920