נאם דוד הלכות בכורות פרק ח

נאם דוד הלכות בכורות פרק ח

  

הלכה ד
[ד] יצאו תשיעי ועשירי כאחד בין שקרא שניהם עשירי בין שקראם תשיעי שניהם מוקדשין ויאכלו במומן ואינן קרבין. הכוונה שאם קרא שניהם י' הרי כבר כתב שאם קרא לתשיעי עשירי נתקדש ואינו קרב אלא נאכל במומו, וכיון שעל שניהם קרא י' ובכל אחד יצא בתשיעי שניהם נתקדשו ויאכלו במומן ואינן קרבים, ואם קראם ט' הרי י' הוא קדוש מאליו וכיון שיצאו בבת אחת הרי בכל אחד מעורב החולין והעשירי ואם כן אי אפשר להקריב שום אחד מהן אלא נתקדשו משום העשירי שבהם ויאכלו במומן, וזה שאמר רבא קראן תשיעי עשירי וחולין מעורבין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.