משנת רבי אליעזר פרשה ט

משנת רבי אליעזר פרשה ט

  

[עמוד 159] המבליג שד על עז. [שד], אלו בני אדם השדודים והחלשים. עז, אלו בני אדם העזים והגבורים. והקב"ה נותן לאלו נצחון על אלו. ולא עוד, אלא שהוא מאבדן כהרף עין, שנא' השע ממני ואבליגה.
אברם רדף את כל האכלוסין, הוא ועבדו, ונצחו אותן, שנא' וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות, זה אליעזר. ולא עוד, אלא שהיה לילה והמלחמה בלילה קשה. ולא עוד, אלא שהיה מהלך שלשה ימים מחברון, שנ' וירדפם עד חובה. ר' יהודה אומ', היה זורק עליהם עפר ונעשו חרבות, זורק עליהן קש ונעשו קשתות, שנ' יתן כעפר חרבו כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.