משנה ראשונה מסכת כלאים פרק ד

משנה ראשונה מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
וזורע את המותר. היינו כל שמונה אמות שבאמצע וכ"כ הרמב"ם בפירושו בהדיא וכפשט לשון המשנה, ובחבורו פ"ז כתב מרחיק ד"א וזורע באמצע הקרחת ע"כ, כוונתו ג"כ כל השמונה אמות שבאמצע, ותימה על הט"ז בי"ד סי' רצ"ו סמ"ב שהבין מלת באמצע שצריך להרחיק מן הארבע אמות שבצד הכרם עוד ארבע אמות ואין מותר אלא באמצע ממש ונעלם ממנו לשון המשנה וגם הרמב"ם עצמו כ"כ במפורש בחבורו פ"ז דין כ"א גבי שביל שבין שני כרמים הרי הוא ככרם שחרב באמצעו ואם יש ביניהם ט"ז אמה מרחיק ד"א וזורע את המותר ע"כ ואם באנו לדקדק מלת ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.