משנה מסכת פרה פרק ב

משנה מסכת פרה פרק ב

  

משנה א
[*] רבי אליעזר אומר פרת חטאת המעוברת כשרה וחכמים פוסלין ר"א אומר אינה נלקחת מן העכו"ם וחכמים מכשירים ולא זו בלבד אלא כל קרבנות הצבור והיחיד באין מהארץ ומח"ל מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ:
משנה ב
[*] פרה שקרניה וטלפיה שחורים יגוד גלגל העין והשינים והלשון אינם פוסלים בפרה והננסת כשרה היתה בה יבלת וחתכה רבי יהוד' פוסל רש"א כל מקום שניטל ולא העלה מקומו שער אדום פסולה:
משנה ג
[*] יוצא דופן ואתנן ומחיר פסולה רבי אליעזר מכש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.