משנה מסכת סוטה פרק ט

משנה מסכת סוטה פרק ט

  

משנה א
[*] עגלה ערופה בלשון הקדש שנאמר (דברים כ"א) כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך שלשה מבית דין הגדול שבירושלם היו יוצאין רבי יהודה אומר חמשה שנאמר זקניך שנים ושופטיך שנים ואין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד:
משנה ב
[*] נמצא טמון בגל או תלוי באילן או צף על פני המים לא היו עורפין שנאמר (דברים כ"א) באדמה ולא טמון בגל נופל ולא תלוי באילן בשדה ולא צף על פני המים נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה נכרים או לעיר שאין בה בית דין לא היו עורפין אין מודדין אלא מעיר שיש בה בית דין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.