משנה מסכת נדה פרק י

משנה מסכת נדה פרק י

  

משנה א
[*] תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וניסת בש"א נותנין לה ד' לילות ובה"א עד שתחיה המכה הגיע זמנה לראות וניסת בש"א נותנין לה לילה הראשון ובה"א עד מוצאי שבת ד' לילות ראתה ועודה בבית אביה בש"א נותנין לה בעילת מצוה ובה"א כל הלילה כולה:
משנה ב
[*] נדה שבדקה עצמה יום ז' שחרית ומצאתה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר ימים בדקה ומצאתה טמאה הרי היא בחזקת טהרה בדקה עצמה ביום ז' בשחרית ומצאתה טמאה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר זמן בדקה ומצאתה טהורה הרי זו בחזקת טמאה ומטמאה מעת לעת ומפקי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.