משנה מסכת נדה פרק ד

משנה מסכת נדה פרק ד

  

משנה א
[*] בנות כותים נדות מעריסתן והכותים מטמאים משכב תחתון כעליון מפני שהן בועלי נדות והן יושבות על כל דם ודם ואין חייבין עליה על ביאת מקדש ואין שורפין עליהם את התרומה מפני שטומאתן ספק:
משנה ב
[*] בנות צדוקין בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן הרי הן ככותיות פרשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראליות ר' יוסי אומר לעולם הן כישראל עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן:
משנה ג
[*] דם עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת בית שמאי מטהרים ובית הלל אומרים כרוקה וכמימי רגליה דם יולדת שלא טבלה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.