משנה מסכת נגעים פרק י

משנה מסכת נגעים פרק י

  

משנה א
[*] הנתקים מיטמאין בשני שבועות ובשני סימנים בשער צהוב דק ובפשיון בשער צהוב דק לקוי קצר דברי ר"ע ר' יוחנן בן נורי אומר אפילו ארוך א"ר יוחנן בן נורי מה הלשון אומרים דק מקל זה דק קנה זה דק לקוי קצר או דק לקוי ארוך אמר לו ר"ע עד שאנו למדים מן הקנה נלמד מן השער דק שערו של פלוני דק לקוי קצר לא דק לקוי ארוך:
משנה ב
[*] שער צהוב דק מטמא מכונס ומפוזר ומבוצר ושלא מבוצר הפוך ושלא הפוך דברי רבי יהודה רש"א אינו מטמא אלא הפוך אר"ש ודין הוא מה אם שער לבן שאין שער אחר מציל מידו אינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.