משנה מסכת נגעים פרק יב

משנה מסכת נגעים פרק יב

  

משנה א
[*] כל הבתים מיטמאין בנגעים חוץ משל עובדי כוכבים הלוקח בתים מן העובדי כוכבים יראו בתחלה בית עגול בית טריגון בית הבנוי בספינה או באסקריא על ארבע קורות אינו מיטמא בנגעים ואם היה מרובע אפי' על ארבע עמודים מטמא:
משנה ב
[*] בית שאחד מצדדיו מחופה בשיש אחד בסלע ואחד בלבנים ואחד בעפר טהור בית שלא היו בו אבנים ועצים ועפר ונראה בו נגע ואח"כ הביאו בו אבנים ועצים ועפר טהור וכן בגד שלא ארג בו שלש על שלש ונראה בו נגע ואח"כ ארג בו שלש על שלש טהור אין הבית מיטמא בנגעים עד שיהא בו אבנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.