משנה מסכת נגעים פרק ז

משנה מסכת נגעים פרק ז

  

משנה א
[*] אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם למתן תורה בעובד כוכבים ונתגייר בקטן ונולד בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה וקדח ובמורדין חזר הראש והזקן ונקרחו השחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת טהורים הראש והזקן עד שלא העלו שער העלו שער ונקרחו השחין והמכוה והקדח עד שלא נעשו צרבת נעשו צרבת וחיו ר' אליעזר בן יעקב מטמא שתחלתן וסופן טמא וחכמים מטהרים:
משנה ב
[*] נשתנו מראיהן בין להקל בין להחמיר כיצד להקל היתה כשלג ונעשה כסיד ההיכל כצמר לבן וכקרום ביצה נעשית מספחת שאת או מספחת עזה כיצד להח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.