משנה מסכת כריתות פרק ג

משנה מסכת כריתות פרק ג

  

משנה א
[*] אמרו לו אכלת חלב מביא חטאת עד אומר אכל ועד אומר לא אכל אשה אומרת אכל ואשה אומרת לא אכל מביא אשם תלוי עד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי פטור שנים אומרים אכל והוא אומר לא אכלתי רבי מאיר מחייב אמר רבי מאיר אם הביאוהו שנים למיתה חמורה לא יביאוהו לקרבן הקל אמרו לו מה אם ירצה לומר מזיד הייתי:
משנה ב
[*] אכל חלב וחלב בהעלם א' אינו חייב אלא חטאת אחת אכל חלב ודם ונותר ופיגול בהעלם אחד חייב על כל אחד ואחד זה חומר במינין הרבה ממין אחד וחומר במין אחד ממינין הרבה שאם אכל כחצי זית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.