משנה מסכת כלים פרק כ

משנה מסכת כלים פרק כ

  

משנה א
[*] הכרים והכסתות והשקין והמרצופין שנפחתו הרי אלו טמאים מדרס הקלוסטר ארבעה קבין התורמל חמשת קבין הכריתית סאה החמת של שבעת קבין רבי יהודה אומר אף הרבצל והמזודה כל שהן הרי אלו טמאין מדרס וכולם שנפחתו טהורים מפני שבטל העיקר ובטל הטפלה:
משנה ב
[*] חמת חלילין טהורה מן המדרס עריבת פיסונות בית שמאי אומרים מדרס וב"ה אומרים טמא מת עריבה מב' לוג ועד תשעה קבין שנסדקה טמאה מדרס הניחה בגשמים ונתפחה טמאה טמא מת בקדים ונסדקה מקבלת מדרס זה חומר בשירי כלי עץ מבתחלתן וחומר בשירי כלי נצ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.