משנה מסכת כלים פרק כט

משנה מסכת כלים פרק כט

  

משנה א
[*] נומי הסדין והסודרין והטרטין והפליון של ראש שש אצבעות של אפקרסין עשר נימי סגוס והרדיד והחלוק והטלית ג' אצבעות נימי כפה של זקנה והגומדין של ערביין והקולקין והפונדא והמעפורת והפרגוד נימיהן כל שהן:
משנה ב
[*] שלש כסתות של צמר שש של פשתן שלשה סדינין שתים עשרה מטפחות שני סובריקין חלוק אחד טלית אחד קלובקרין אחד חבור לטומאה ולהזייה יתר מכאן חבור לטומאה ואין חבור להזייה רבי יוסי אומר אף לא לטומאה:
משנה ג
[*] חוט המשקולת שנים עשר של חרשין שמנה עשר של בנין חמשים אמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.