משנה מסכת כלים פרק כח

משנה מסכת כלים פרק כח

  

משנה א
[*] שלש על שלש שנתנה בכדור או שעשאה כדור בפני עצמה טהורה אבל שלשה על שלשה שנתנו בכדור טמא עשאו כדור בפני עצמו טהור מפני שהתפר ממעטו:
משנה ב
[*] פחות משלשה על שלשה שהתקינו לפוק בו את המרחץ לנער בו את הקדרה לקנח בו את הרחים בין מוכן בין שאינו מוכן טמא דברי ר' אליעזר ר' יהושע אומר בין מן המוכן בין שאינו מן המוכן טהור ר"ע אומר מן המוכן טמא שאינו מן המוכן טהור:
משנה ג
[*] העושה אספלנית בין בבגד בין בעור טהורה ר' יוסי אומר על העור טהור מלוגמא בבגד טהורה ובעור טמאה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.