משנה מסכת כלים פרק כא

משנה מסכת כלים פרק כא

  

משנה א
[*] הנוגע בכובד העליון בכובד התחתון בנירים ובקירוס ובחוט שהעבירו על גבי ארגמן ובעירה שאינו עתיד להחזירה טהור בנפש המסכת ובשתי העומד ובכפול שהעבירו על גבי הארגמן ובעירה שהיא עתידה להחזירה טמא הנוגע בצמר שעל האימה באשוויה טהור הנוגע בפיקה עד שלא פירעה טמא משפירעה טהור:
משנה ב
[*] הנוגע בעול ובקטרב בעין ובעבות אפילו בשעת מלאכה טהור בחרב ובבורך וביצול טמא בעין של מתכת בלחיין ובעריין טמא רבי יהודה מטהר בלחיים שאינם עשויין אלא לרבות את העפר:
משנה ג
[*] הנוגע ביד מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.