משנה מסכת כלאים פרק ח

משנה מסכת כלאים פרק ח

  

משנה א
[*] כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין בהנאה כלאי זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים ומותרין באכילה וכל שכן בהנאה כלאי בגדים מותרין בכל דבר ואינן אסורין אלא מללבוש כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואינם אסורים אלא מלהרביע כלאי בהמה אסורים זה בזה:
משנה ב
[*] בהמה עם בהמה וחיה עם חיה בהמה עם חיה וחיה עם בהמה טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג:
משנה ג
[*] המנהיג סופג את הארבעי' והיושב בקרון סופג את הארבעים רבי מאיר פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.