משנה מסכת יבמות פרק יא

משנה מסכת יבמות פרק יא

  

משנה א
[*] נושאין על האנוסה ועל המפותה האונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:
משנה ב
[*] הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מיבמין אפי' הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן שפחה שנשתחררו בניה עמה:
משנה ג
[*] חמש נשים שנתערבו ולדותיהן הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו ד' חולצין לאחת ואחד מיבם אותה הוא וג' חולצים לאחרת ואחד מיבם נמצאו ארבעה חליצות ויבו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.