משנה מסכת יבמות פרק ח

משנה מסכת יבמות פרק ח

  

משנה א
[*] הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהן ועבדיהן יאכלו בתרומה פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבדיהן יאכלו ונשיהן לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו:
משנה ב
[*] איזהו פצוע דכא כל שנפצעו הבצים שלו ואפילו אחת מהן וכרות שפכה כל שנכרת הגיד ואם נשתייר מהעטרה אפילו כחוט השערה כשר פצוע דכא וכרות שפכה מותרין בגיורת ומשוחררת ואינן אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':
משנה ג
[*] עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם אבל נ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.