משנה מסכת טהרות פרק ט

משנה מסכת טהרות פרק ט

  

משנה א
[*] זיתים מאימתי מקבלין טומאה משיזיעו זיעת המעטן אבל לא זיעת הקופה כדברי ב"ש רש"א שיעור זיעה ג' ימים בה"א משיתחברו ג' זה לזה ר"ג אומר משתגמר מלאכתן וחכ"א כדבריו:
משנה ב
[*] גמר מלמסוק אבל עתיד ליקח גמר מליקח אבל עתיד ללוות אירעו אבל או משתה או אונס אפילו זבים וזבות מהלכים עליהן טהורין נפלו עליהן משקין טמאין אין טמא אלא מקום מגען והמוחל היוצא מהן טהור:
משנה ג
[*] נגמרה מלאכתן הרי אלו מוכשרין נפלו עליהן משקין טמאין המוחל היוצא מהן ר"א מטהר וחכמים מטמאין אר"ש ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.