משנה מסכת טהרות פרק ה

משנה מסכת טהרות פרק ה

  

משנה א
[*] השרץ והצפרדע ברשות הרבים וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה ועצם מן המת ועצם מן הנבלה וגוש מארץ טהורה וגוש מבית הפרס גוש מארץ טהורה וגוש מארץ העמים שני שבילין אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהם ואין ידוע באיזה מהן הלך האהיל על א' מהם ואין ידוע על איזה מהן האהיל הסיט את א' מהם ואין ידוע איזה מהם הסיט ר"ע מטמא וחכמים מטהרים:
משנה ב
[*] אחד שאמר נגעתי בזה ואיני יודע אם הוא טמא ואם הוא טהור נגעתי ואיני יודע באיזה משניהם נגעתי ר"ע מטמא וחכמים מטהרים ר' יוסי מטמא בכולן ומטהר בש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.