משנה מסכת טהרות פרק ג

משנה מסכת טהרות פרק ג

  

משנה א
[*] הרוטב והגריסים והחלב בזמן שהן משקה טופח הרי אלו תחלה קרשו הרי אלו שניים חזרו ונמוחו כביצה מכוון טהור יותר מכביצה טמא שכיון שיצאה טפה הראשונה נטמאת בכביצה:
משנה ב
[*] רבי מאיר אומר השמן תחלה לעולם וחכ"א אף הדבש רבי שמעון שזורי אומר אף היין וגוש של זיתים שנפל לתנור והוסק כביצה מכוון טהור יותר מכביצה טמא שכיון שיצאת טפה הראשונה נטמאת בכביצה אם היו פרודין אפילו הן סאה טהור:
משנה ג
[*] טמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה מכוון טהור ובלבד שלא יגע במקום המשקה יותר מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.