משנה מסכת זבים פרק ד

משנה מסכת זבים פרק ד

  

משנה א
[*] רבי יהושע אומר נדה שישבה עם הטהורה במטה כפה שבראשה טמא מדרס ישבה בספינה כלים שבראש הנס שבספינה טמאין מדרס נוטלת עריבה מלאה בגדים בזמן שמשאן כבד טמאין בזמן שמשאן קל טהורין זב שהקיש על כצוצרא ונפל ככר של תרומה טהור:
משנה ב
[*] הקיש על המריש על המלבן על הצנור ועל הדף אעפ"י שהוא עשוי בחבלים על התנור ועל הים ועל אצטרובל ועל חמור של רחים של יד ועל סאה של רחים של זיתים ר' יוסי אומר אף על קורת הבלנין טהור:
משנה ג
[*] הקיש על הדלת על הנגר על המנעול על המשוט ועל ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.