משנה מסכת זבים פרק א

משנה מסכת זבים פרק א

  

משנה א
[*] הרואה ראיה אחת של זוב בש"א כשומרת יום כנגד יום וב"ה אומרים כבעל קרי ראה אחת ובשני הפסיק ובשלישי ראה שתים או א' מרובה כשתים בית שמאי אומרים זב גמור וב"ה אומרים מטמא משכב ומושב וצריך ביאת מים חיים ופטור מן הקרבן אמר רבי אליעזר בן יהודה מודים ב"ש בזה שאינו זב גמור ועל מה נחלקו על הרואה שתים או אחת מרובה כשתים ובשני הפסיק ובשלישי ראה אחת בית שמאי אומרים זב גמור וב"ה אומרים מטמא משכב ומושב וצריך ביאת מים חיים ופטור מן הקרבן:
משנה ב
[*] הרואה קרי ביום השלישי לספירת זובו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.