משנה מסכת הוריות פרק ג

משנה מסכת הוריות פרק ג

  

משנה א
[*] כהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו וכן נשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו כהן משיח מביא פר והנשיא מביא שעיר:
משנה ב
[*] כהן משיח שעבר ממשיחותו ואחר כך חטא וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואחר כך חטא כהן משיח מביא פר והנשיא כהדיוט:
משנה ג
[*] חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו הרי אלו כהדיוט רבי שמעון אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבין ומשנתמנו פטורין ואיזהו הנשיא זה המלך שנאמר (ויקרא ד') ועשה אחת מכל מצות ה' אלהיו נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו:
משנה ד
[*] וא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.