משנה מסכת בכורות פרק ו

משנה מסכת בכורות פרק ו

  

משנה א
[*] על אלו מומין שוחטין את הבכור נפגמה אזנו מן הסחוס אבל לא מן העור נסדקה אף על פי שלא חסרה נקבה מלא כרשינה או שיבשה איזו היא יבשה כל שתנקב ואינה מוציאה טפת דם ר' יוסי בן משלם אומר יבשה שתהא נפרכת:
משנה ב
[*] ריס של עין שנקב שנפגם שנסדק הרי בעיניו דק תבלול חלזון נחש ועינב ואיזהו תבלול לבן הפוסק בסירא ונכנס בשחור בשחור ונכנס בלבן אינו מום שאין מומין בלבן:
משנה ג
[*] חורוד והמים הקבועים איזהו חורוד הקבוע כל ששהה שמנים יום רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר בודקין אותו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.