משנה מסכת בבא בתרא פרק ט

משנה מסכת בבא בתרא פרק ט

  

משנה א
[*] מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים בנים יירשו והבנות יזונו נכסין מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:
משנה ב
[*] הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובים הזכרים דוחין אותו אצל נקבות נכסין מועטין הנקבות דוחות אותו אצל הזכרים האומר אם תלד אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה נקבה מאתים ילדה נקבה נוטלת מאתים אם זכר מנה אם נקבה מאתים ילדה זכר ונקבה זכר נוטל מנה והנקבה נוטלת מאתים י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.