משנה מסכת אהלות פרק יג

משנה מסכת אהלות פרק יג

  

משנה א
[*] העושה מאור בתחלה שעורו מלא מקדח גדול של לשכה שירי המאור רום אצבעיים על רוחב הגודל אלו הן שירי המאור חלון שסתמה ולא הספיק לגומרה חררוהו מים או שרצים או שאכלתו מלחת שעורו מלא אגרוף חשב עליו לתשמיש שעורו בפותח טפח למאור שיעורו מלא מקדח [*] הסריגות והרפפות מצטרפות כמלא מקדח כדברי בית שמאי בית הלל אומרים עד שיהא במקום אחד מלא מקדח להביא הטומאה ולהוציא הטומאה רבי שמעון אומר להביא הטומאה אבל להוציא את הטומאה בפותח טפח:
משנה ב
[*] חלון שהיא לאויר שעורה מלא מקדח בנה בית חו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.