משנה מסכת אהלות פרק ח

משנה מסכת אהלות פרק ח

  

משנה א
[*] יש מביאין את הטומאה וחוצצין מביאין את הטומאה ולא חוצצין חוצצים ולא מביאים לא מביאין ולא חוצצין אלו מביאים וחוצצים השידה והתיבה והמגדל כוורת הקש כוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שיש להן שולים והן מחזיקים ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש ויריעה וסקורטיא וקטבליא וסדין ומפץ ומחצלת שהן עשויין אהלים ועדר בהמה טמאה וטהורה ומכונות חיה ועוף והעוף ששכן והעושה מקום לבנה בשבלים האירוס והקיסום וירקות חמור ודלעת יונית ואוכלים טהורים ר' יוחנן בן נורי לא היה מודה באוכלים טהורין חוץ מן העגול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.