משנה למלך

משנה למלך

  
משנה למלך
ר' יהודה ב"ר שמואל רוזאניס (רוזנס) נולד בקושטא שבתורכיה בשנת תי"ז (1657). היה תלמידו וחתנו של דודו ר' אברהם רוזאניס, מחכמי קושטא. ר' יהודה נחשב לגדול רבני קושטא בזמנו. כתב תשובות וחידושי תורה רבים, ואחר פטירתו בשנת תפ"ז (1727) אסף אותם תלמידו ר' יעקב כולי (בעל 'ילקוט מעם לועז'), חיבר אותם לפי סדר הרמב"ם, וקרא לחיבור 'משנה למלך'. ר' יהודה כתב ספרים חשובים נוספים: ספר הדרשות 'פרשת דרכים' ובו כ"ו דרשות בנושאים שונים. למאגר הוכנס הספר על פי מהדורת 'מקור' ירושלים תשכ"א (1961), שהיא דפו
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.