משך חכמה שמות פרשת בא פרק יב

משך חכמה שמות פרשת בא פרק יב

  

(א) החודש הזה לכם וכו'. בספר המצוות לרבינו (הרמב"ם מצות עשה קנ"ג) האריך רבינו, ורמב"ן שם השיג יעוין שם. וה"מגילת אסתר" חשב כי דעת רבינו כדעת הרמב"ן, וכן כתב בסוף דבריו שכן דעת רבינו בחיבורו הגדול. ובמחילה מכבודו, העיד ללא אמת.
ולעניות דעתי, העיקר כשיטת רבינו (הרמב"ם), וידו החזקה. ובקיצור, דשיטתו כך הוא: הקביעות על פי חשבון כפי שאנו מונים עתה, אף שלא נראה לשום אדם ביום שלושים, מקודש החודש; ועל פי הראיה, אם לא באו עדים - מעובר, וזה הלכה למשה מסיני שכל זמן שסנהדרין קיימין צריך דוקא להתקד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.