משיבת נפש שמות פרשת שמות פרק ב

משיבת נפש שמות פרשת שמות פרק ב

  

(ב) ותצפנהו שלשה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו וכו'. צ"ע לענין מה כתוב לנו בזה שהצפינו שלשה ירחים לא לכתוב רק שהשימה אותו בסוף וע"י שבאתה בת פרעה הצילתו. ובאולי לפירש"י בא ללמדינו שהיולדות לשבעה יולדות למקוטעין ויצא לנו דין זה כמבואר בתלמוד וכו'.
אכן נ"ל וכן נראה לדרוש שבא להודיענו גודל כח ומעלת התורה מאשר עתיד לקבל התורה בו' בסיון אירע לו נס זה בו' סיון, שהרי בז' באדר נולד מרע"ה ובאדר מת ונאמר בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, ופירש"י (היום נולדתי) (ו)היום מלאו ימיי ושנותי, וכן המן טעה והפיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.