מראה הנוגה

מראה הנוגה

  
מראה הנוגה
רבי רפאל אשכנזי - נפטר בשנת תקפ"ו (1825).
רבי רפאל היה בנו ותלמידו של אביו רבי יהודה רבה הגדול של איזמיר היה דיינא דנחית לעומקא דדינא וכל הדבר הקשה הביאו אליו ואל בית דינו הגדול. עוד בטרם התמנותו לרב העיר פנו אליו בשאלות שונות גם מחוץ לאיזמיר. ב"מראה הנוגה" הלכות אבל הוא נשאל מהעיר מאגינזניאה אם אבל בתוך יב"ח רשאי להשתתף בשבת בסעודה שעושה "חתן מסיים" (חתן תורה) הוא תלה את היתרו בהסכמתו של "מרן מלכא" בעל "שרשי הים" וזה השיב "זאת מעט'י איך ראה ראיתי אל הלח'ש אשר כתב מר ניהו רב
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.