מעשי ה' מעשי תורה פרק ה (פרשת יתרו)

מעשי ה' מעשי תורה פרק ה (פרשת יתרו)

  

השאלות רבו למעלה בעצת יתרו שאמר למשה לכה איעצך, והנה הם. ספק ראשון, כי העצה הזאת אינה עצה עמוקה עד שהיתה נעלמת ממשה אדוננו, ומי שאמר שמשה אדוננו לא היה יודע במדיניות, לא דיבר נכונה, שהדיוט שבהדיוטות כאשר יראה שהמשא יכבד עליו יבקש לו עוזרים להקל מעליו, ואפילו היה מאנשי הכפר שמעולם לא ראו מדיניות, וכל שכן שמשה נתגדל בבית בתיה בת פרעה תוך טכסיסי מלוכה, ובפרט שאמרו רז"ל (ילקוט שמעוני שמות ב קסח) שהיה כמה שנים מלך בכוש טרם שרות עליו רוח נבואיי, ואם כן יפלא מאד, שהיאך יתכן שיאמר על העצה ההיא ויש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.