מעשה רקח הלכות גירושין פרק ט

מעשה רקח הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה א
[א] דומה לתנאי וכו'. כתב הרב המגיד ז"ל דדבר ברור הוא בטעמו שהרי אין כאן תנאי וכו' נראה מדבריו שקיים דברי רבינו והרב מכתב מאליהו שער ח' סי' ו' תמה עליו שלמעלה בריש פ"ח ד"ה ולכתחילה לא תנשא וכו' תמה הרבה על רבינו שכיון שאינה מגורשת כלל עד שתקיים התנאי למה אם נשאת לא תצא כנראה שלא ערבו לו דברי רבינו ואיך כתב כאן דדבר ברור הוא בטעמו ולא תירץ כלום בקושיא זו עיין עליו ולענ"ד נראה בחדא מתרתי מתרצא או שמ"ש הרה"מ שדבר ברור הוא וכו' הכוונה כלפי שיטת רבינו או שאחר שמצא מקום לדברי רבינו כמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.