מעשה רקח הלכות ביכורים פרק ד

מעשה רקח הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה א
[א] טעון קרבן וכו'. איכא תו הבאת מקום וכלי וקריאה שהרי מנה שבעה דברים בסוף פרק הקודם וכאן נראה דלא נחית אלא לאותם הדברים שאינם מפורשים בתורה:

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא וכו'. ולעיל סוף הל' מעשר שני פסק דמביא ואינו קורא דאין להם חלק בארץ וכבר עמדו ע"ז בשו"ת שי למורא ושו"ת שער אפרים סי' י"ד והר"ם בן חביב והמל"מ ולחם יהודה ז"ל בעיקר הדין וכבר כתבתי הנראה לענ"ד שם אכן למה שסיים רבינו וכן הכהנים וכו' מפני שיש להם ערי מגרש קשה טובא דמשמע דאם לא כן לא היו קורים ואמאי וכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.