מסכת

מסכת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 23425 מקורות עבור מסכת. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

משנה מסכת ביכורים פרק ד

 לא כאנשים ולא כנשים ואינו נערך לא כאנשים ולא כנשים ואם אמר הריני נזיר שזה לא איש ולא אשה אינו נזיר רבי מאיר אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא ולא יכלו חכמים להכריע עליו אם הוא איש או אשה אבל טומטום אינו כן פעמים שהוא איש פעמים שהוא אשה:סליק מסכת בכורים

62

משנה מסכת ביצה פרק א

 

63

משנה מסכת ביצה פרק ב

 

64

משנה מסכת ביצה פרק ג

 

65

משנה מסכת ביצה פרק ד

 

66

משנה מסכת ביצה פרק ה

 מפירותיו לא יביאו לו ואם ערב הוא פירותיו כמוהו:משנה ז[*] מי שזמן אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנות אלא אם כן זיכה להם מנותיהם מערב יום טוב אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משקין ושוחטין את הבייתות אלו הן בייתות הלנות בעיר מדבריות הלנות באפר:סליק מסכת ביצה

67

משנה מסכת בכורות פרק א

 

68

משנה מסכת בכורות פרק ב

 

69

משנה מסכת בכורות פרק ג

 

70

משנה מסכת בכורות פרק ד

 

1234567891011121314151617181920