מסכת

מסכת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 23425 מקורות עבור מסכת. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

משנה מסכת יבמות פרק טז

 פי קרובים אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהם בדרך והביאוהו בפונדק ובחזרתם אמרו לפונדקית איה חבירנו אמרה להם מת וקברתיו והשיאו את אשתו אמרו לו ולא תהא כהנת כפונדקית אמר להם לכשתהא פונדקית נאמנת הפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיו בידו:סליק מסכת יבמות

172

משנה מסכת ידים פרק א

 

173

משנה מסכת ידים פרק ב

 

174

משנה מסכת ידים פרק ג

 

175

משנה מסכת ידים פרק ד

 עם משה בגט אומרים פרושים קובלין אנו עליך צדוקי גלילי שאתם כותבים את המושל עם השם בדף ולא עוד אלא שאתם כותבין את המושל מלמעלן ואת השם מלמטן שנאמר (שמות ה') ויאמר פרעה מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל וכשלקה מהו אומר (שם /שמות/ ט) ה' הצדיק:נשלמה מסכת ידים

176

משנה מסכת יומא פרק א

 

177

משנה מסכת יומא פרק ב

 

178

משנה מסכת יומא פרק ג

 

179

משנה מסכת יומא פרק ד

 

180

משנה מסכת יומא פרק ה

 

1234567891011121314151617181920