מסכת

מסכת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 23425 מקורות עבור מסכת. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

משנה מסכת זבחים פרק ח

 

112

משנה מסכת זבחים פרק ט

 

113

משנה מסכת זבחים פרק י

 

114

משנה מסכת זבחים פרק יא

 

115

משנה מסכת זבחים פרק יב

 

116

משנה מסכת זבחים פרק יג

 

117

משנה מסכת זבחים פרק יד

 בבמה קרבנות היחיד שהוקדשו למשכן יקרבו במשכן ואם הקריבן בבמה פטור מה בין במת יחיד לבמת צבור סמיכה ושחיטת צפון ומתן סביב ותנופה והגשה רבי יהודה אומר אין מנחה בבמה וכיהון ובגדי שרת וכלי שרת וריח ניחוח ומחיצה בדמים ורחוץ ידים ורגלים אבל הזמן והנותר והטמא שוים בזה ובזה:נשלמה מסכת זבחים

118

משנה מסכת זבים פרק א

 

119

משנה מסכת זבים פרק ב

 

120

משנה מסכת זבים פרק ג

 

1234567891011121314151617181920