מסכתות קטנות מסכת ציצית פרק א

מסכתות קטנות מסכת ציצית פרק א

  

הלכה א
הכל חייבין בציצית, רבי שמעון פוטר בנשים מפני שהזמן גרמא. כל קטן שהוא יודע להתעטף בציצית, אביו עושה לו ציצית. טלית שהוא מכסה ראשו ורובו חייבת בציצית.

הלכה ב
סדין, בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין. אפיקרסין פטורה, ורבי עקיבא אומר חייבת. טלית כפולה חייבת בציצית, רבי שמעון פוטר. טלית שכולה תכלת חייבת בציצית. טלית חדשה כיון שצבעה חייבת בציצית. כר שעשאו סדין, וסדין שעשאו טלית, הרי אלו חייבין בציצית. כסות הלילה ופרסי המטה הרי אלו פטורין מן הציצית. והטריגון והפילגס ופוב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.