מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק ה

מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק ה

  

הלכה א
הכותב שני שמות של קדש מקיים את הראשון ומחטיב את האחרון, רבי יהודה אומר אם היה האחרון בראש הדף מחטיב את הראשון ומקיים את האחרון. שני שמות של חול, מקיים את הראשון ומוחק את האחרון, רבי יהודה אומר אם היה האחרון בראש הדף מוחק את הראשון ומקיים את האחרון.

הלכה ב
הכותב יהודה ולא כתב בו דלית יתלנו מלמעלן. את השם, וכתב את יהודה עושה דלית הא ומוחק את ההא האחרונה.

הלכה ג
היה צריך לכתוב את יהודה ונתכוון וכתב את השם, אף על פי שנתן בו דלית, מחטיבו וכותב יהודה א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.