מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יח

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יח

  

הלכה א
אבל צריכין לומר אחר יהי כבוד, י"י מלך, ומזמור שירו לי"י, מדברי סופרים, ואחריו הודו לי"י קראו בשמו, וששת המזמורים של כל יום; ואמר ר' יוסי יהא חלקי עם המתפללים בכל יום ששת המזמורים הללו. אמרו, למה הזכיר דוד במזמור הודו לי"י קראו בשמו, כהנים לוים וישראלים, להיות אומרים אותו בכל יום.

הלכה ב
למה אמרו שיאמרו מזמורים בכל חודש וחודש, כר' שמעון בן לקיש דבעא קמיה ר' יוחנן, מהו לומר שיר בלא נסכים, אמר ליה נשמעינה מן הדא, בזה ובזה היו הלוים עומדין על הדוכן ואומרים, וישב עלי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.