מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יג

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יג

  

הלכה א
מגילת אסתר צריכה שירטוט כאמיתה של תורה, ספר נקראת.

הלכה ב
עשרת בני המן ומלכי כנען נכתבין אריח על גבי אריח, ולבינה על גבי לבינה, כל בניין דכן לא קאים, מאי כדון למצוה או לעיכוב, אמר ר' יוסי לר' חנינא בר אחוי דרב אושעיא נהיר את כדי דהוינן קיימין קדם חנותה דרב אושעיא חביבך עבר ר' אבא בר זבדא, ושאילנא ליה, ואמר בשם רב לעיכוב. ר' חייא בריה דרב אדא דיפו, ר' ירמיה בשם ר' זעירא וצריך לאומרן בנפיחה אחת, ועשרת בני המן עמהן.

הלכה ג
אמר ר' יוסי ב"ר אבון בכתבן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.