מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טז

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טז

  

הלכה א
ר' נהוראי אומר מניח אני את כל האומניות שבעולם, ואני מלמד את בניי תורה, שאדם אוכל משכרה בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ושאר כל האומניות אינן כן, שאם יכנס אדם לידי חולי או לידי זקנה או ליד מדה של ייסורין, ואינו יכול לעסוק במלאכתו, הרי הוא מת ברעב, אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו, בנערותו מהו אומר, וקוי י"י יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו, בזקנותו מהו אומר, עוד ינובון בשיבה דשינים ורעננים יהיו.

ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.