מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טו

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טו

  

הלכה א
אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון, ותפילין ומזוזות אין נכתבין אלא בלשון אשורית, רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתוב אלא יונית.

הלכה ב
אף על פי שאמר רבן שמעון בן גמליאל אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית, הודה לחכמים, שמצילין אותן מפני הדליקה, שאמרו, מעשה ברבן שמעון בן גמליאל שהיה עומד על גבי בניין בהר הבית, והביאו לו ספר איוב כתוב תרגום, ואמר לבנאי וגנזו תחת הנדבך. ואף חכמים עמדו בדבריהם, דתנינן כל כתבי הקדש מצילין אותם מפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.