מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ד

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ד

  

הלכה א
אילו שמות שאין נמחקין, הכותב אל"ף למ"ד, אל"ף דל"ת, יו"ד ה"א, שדי, צבאות, אהיה אשר אהיה, ר' יוסי אומר צבאות חול, אמר ר' שמעון בן אלעזר של בית חגירה שבירושלים היו כותבין צבאות והיו מוחקין, שהיו נוהגין בו חול, שנאמר ופקדו שרי צבאות בראש העם.

הלכה ב
הכותב אל"ף למ"ד מארבע אותיות, יו"ד ה"י מארבע אותיות, אינן נמחקין, מפני שיש שמות כיוצא בהן. שי"ן דל"ת משדי, צד"י בי"ת מצבאות, אל"ף ה"י מאהיה, הרי אילו נמחקין, מפני שאין שמות כיוצא בהן.

הלכה ג
כל האותיות המ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.