מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ג

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ג

  

הלכה א
עושה תורה ונביאים כאחת, דברי ר' יהודה, וחכמים אומרים תורה בפני עצמה, ונביאים בפני עצמן.

הלכה ב
לא יניח בין נביא לנביא, כשם שמניח בין ספר לספר בתורה, אבל נותן לזה ריוח בפני עצמו, ולזה ריוח בפני עצמו, ומתחיל מלמעלן.

הלכה ג
אין עושין, תורה חומשין כשהן מפורדין, תורה חומשין מקובצין, שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה, אבל עושין חומשין תורה, אמתי בזמן שמידתן ושיטתן שווין.

הלכה ד
אין עושין שני חומשין כאחת, ולא חומש ומחצה כאחת, אבל אם ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.