מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

  

הלכה א
ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה.
תנו רבנן מעשה בר' מאיר שהלך למקום אחד, שאלו זקן אחד, כתיב ריח ניחוח אשה לי"י, וכתיב אשה ריח ניחוח לי"י, לא הוה בידיה, נכנס לבית המדרש ושאל, אמרו לו, כאן לעוסקין לשמה, כאן לעוסקין שלא לשמה.
ולר' מאיר, אדתני כל העוסק בתורה לשמה, לית ליה הא דאמר ר' יוחנן, ויאמר י"י על עזבם את תורתי, לא על עבודה זרה, ולא על גילוי עריות ושפיכות דמים, אמר הקדוש ברוך הוא לא הגליתי את ישראל, אלא בשביל שעזבו את התורה, שנאמר ואותי עזבו ואת תורת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.