מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

  

הלכה א
ר' יהודה אומר דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח, זריז וממולא, עלוב ואהוב לכל אדם, ושפל לאנשי ביתו, ירא חטא, ודורש את האדם לפי מעשיו, ואמר על מה שיש לו בעולם הזה, אין לי חפץ, לפי שאין העולם כלו שלו, יושב ומטנף את כסותו לפני רגלי חכמים, ואין נשמע בדבר, שואל כענין ומשיב כהלכה.
ר' יהודה אומר דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח, מנא הני מילי, דכתיב בקשו את י"י כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף י"י. רבינו הקדוש כד הוה מטי להדין קרא צווח ובכי, בקשו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.