מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז

  

הלכה א
הוי רך כקנה שהרוח נושבת בו לכל צד שתרצה, שאין התורה מתקיימת אלא במי שרוחו נמוכה עליו. ולמה נמשלה התורה למים, לומר לך, מה דרכו של מים הללו, אין הולכין למקום גבוה אלא במקום נמוך, כך אין התורה מתקיימת אלא במי שרוחו נמוכה עליו.

הלכה ב
רחק מן הכיעור ומן הדומה לו, וקרב לדבר המתקבל ולכל הדומה לו. והוי זהיר מן היועצך לפי דרכו.

הלכה ג
כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע, למי נושא עון, למי שעובר על פשע.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.